preloader

Stichting Warung Ledeng Schoolfund Bali

Algemeen beleidsplan

Doelstellingen van de stichting voor het boekjaar 2019:

Genereren inkomsten
Het verder uitbreiden van de financieĢˆle middelen door uitbreiding van activiteiten zoals sponsoravond en kookworkshops en het verder verkrijgen van donaties en subsidies door enthousiasmeren externe partijen.

Het aantal sponsorkinderen zal in principe niet verder uitgebreid worden; mede om vrijwilligers ter plekke voorlopig niet te zeer te belasten.

Besteding inkomsten
Het hulp bieden aan kansarme kinderen en hun gezinnen en het verder faciliteren van een 3-tal basisscholen in Noord-Bali.

Momenteel wordt er hulp geboden aan circa 40 kinderen en hun gezinnen, zodat deze kinderen naar school kunnen gaan tot hun 18e levensjaar. Hulp geschiedt enerzijds in het verstrekken van schooluniformen, zakgeld voor iets te eten en drinken, bekostigen van bijles en of eventuele medische hulp. Een en ander wordt individueel per kind bekeken.

Aan ieder kind is in principe een sponsorouder gekoppeld, die zorgdraagt voor een donatie of sponsorbijdrage van € 200 per jaar. Dit bedrag is voorlopig voldoende.

De hulp aan de 3 basisscholen wordt zoals gewoonlijks jaarlijks bekeken. Voor 2019 dienen de scholen in Lokapaksa en Seririt nog de volgende zaken te krijgen:

- nieuwe whiteboards;
- diverse studieboeken;
- uitrusting voor schoolkampen;
- nieuwe sanitaire voorzieningen en toiletten.

De school in Lokapaksa dient verder nog een nieuwe afscheidingsmuur langs de doorgaande weg te krijgen.

Ook moet voor toekomst bekeken worden hoe bijles en engelse les verder wordt ingevuld. Ook het bekostigen van de docenten moet verder worden geregeld.

In navolging op de aardbeving in Lombok, waarbij waterfilters zijn verstrekt, zal ook op Bali bekeken moeten worden welke gezinnen waterfilters dienen te krijgen om zuiver drinkwater te kunnen nuttigen.

Het gezin welke onlangs een stenen woning heeft gekregen (woonden onder golfplaten en karton) dient extra begeleiding te krijgen en verdere hulp voor hun twee kinderen.

De bestuursleden welke dit jaar het gebied bezoeken zullen samen met onze contactpersonen ter plekke verder inventariseren welke hulp noodzakelijk is. Natuurlijk zullen onze contactpersonen ons verder ad hoc inlichten over welke zaken spoed hebben.

Algemeen beleidsplan
45 +

kinderen

6 +

projecten

112 +

donateurs

10 +

vrijwilligers