preloader

Stichting Warung Ledeng Schoolfund Bali

Activiteitenkalender

Jaarlijks komt het voltallige bestuur tenminste 2x bij elkaar, 1x in het voorjaar en 1x in het najaar.
In het voorjaar (mei) is een bijeenkomst ten behoeve van onze donateurs waar wij toelichting geven op onze activiteiten.

Met betrekking tot 2019
29 januari bestuursvergadering
16 februari extra sponsoravond te Montfort
07 april Sponsormiddag ten behoeve van sponsorouders
29 mei bestuursvergadering
26 augustus bestuursvergadering
Medio november bestuursvergadering

Ad hoc is er informeel overleg tussen de bestuurders

Bezoek Bali
Februari 2019: Roger Janssen en Ton van Bergen
September 2019: Ton en Marita van Bergen
November 2019: Carel en Maud Looijmans
 

Activiteitenkalender
45 +

kinderen

6 +

projecten

112 +

donateurs

10 +

vrijwilligers